Varsel om slamtømming

Tirsdag 2. juni starter slamtømming i Vadsø by. Slamtanken må gjøres tilgjengelig. Lokk som er tildekket av gress, jord eller andre gjenstander må ryddes av abonnenten før tømming. Masternes Gjenvinning utfører arbeidet, som vil pågå i 3 uker. Kvittering legges igjen etter tømming.

Det er tvungen kommunal slamtømmeordning, og private har ikke anledning til å ta hånd om slamtømming selv. Hele kommunen omfattes av ordningen, med unntak av bedrifter, større institusjoner o.l.
For mer informasjon se forskrift om vann, avløp og slam i Vadsø kommune.