Varsel om slamtømming

Mandag 31. august starter slamtømming i områder øst og vest for Vadsø by. Slamtanken må være lett tilgjengelig. Lokk som er tildekket av gress, jord eller andre gjenstander må ryddes av abonnenten før tømming.

Masternes Gjenvinning utfører arbeidet, som vil pågå i 2 uker. Kvittering vil bli lagt igjen etter tømming.


Det er tvungen kommunal slamtømmeordning, og private har ikke anledning til å ta hånd om slamtømming selv. Hele kommunen omfattes av ordningen, med unntak av bedrifter, større institusjoner o.l. For mer informasjon se: Forskrift om vann, avløp og slam i Vadsø kommune.