Varsel om slamtømming

Slamtømming starter mandag 6. september. Gjør tanken tilgjengelig. Lokk som er dekket av gress, jord eller andre gjenstander må ryddes før tømming.

Arbeidet utføres av Masternes Gjenvinning. Kvittering legges igjen etter tømming.

Vadsø vann og avløp
Vakttelefon 976 64 195