Verdensdagen for psykisk helse 2020

Mental helse Vadsø og Vadsø kommune v/Rus- og psykisk helseenhet ønsker velkommen til markering av verdensdagen for psykisk helse 2020!

 

Tid: tirsdag 13. oktober kl 12:00 – 14:00
Sted: Frivillighetssentralen
Program: Innlegg v/Mental helse Vadsø, musikk, allsang, servering av kaffe og kaker

Klikk for stort bilde  Årets tema: «Spør mer»

De fleste av oss setter pris på å bli spurt om hvem vi er, hvordan vi har det, og hva vi liker å drive med. Noen ganger trenger og ønsker vi mer oppmerksomhet. Ved å vise in­teresse og vennlig nysgjerrighet ovenfor andre vil du bidra til at personen blir sett. Du kan også oppdage nye sider ved deg selv ved å spørre og lytte. En måte å vise interesse på, er å spørre mer. I 2020 vil vi derfor oppfordre alle til å spørre mer.

Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal FN-dag og markeres offisielt 10. oktober. Målet er å øke bevisstheten om psykiske problemer rundt om i verden og mobilisere til innsats for psykisk helse. Siden den første markeringen av World Mental Health Day i 1992 har Verdensdagen spredt seg til mer enn 150 land. Dagen er dermed den største globale markeringen for psykisk helse. I Norge er Verdensdagen en informasjons- og folkehelse­kampanje gjennom hele året, med lokale markeringer rundt den 10. oktober. Bakgrunnen er at vi i Norge ønsker at flest mulig skal få anledning til å delta på en markering.

Mental Helse Vadsø og Rus- og psykisk helseenhet samarbeider i år om en markering tirsdag 13. oktober.