Veteranplan for Vadsø

Siden 1947 har 100 000 nordmenn tjenestegjort i 100 internasjonale operasjoner på fire kontinenter. Siden oppstarten av FN-operasjonen i Libanon i 1978 har mer enn 40 000 norske menn og kvinner bidratt i fredens tjeneste for Norge og det internasjonale samfunnet.

Ivaretakelsen av veteraner fra slike internasjonale operasjoner er et samfunnsansvar for alle sektorer, og for tilhørende kommuner.

Veteraner i Vardø og Vadsø kommuner har tatt initiativ til å få utarbeidet en felles veteranplan for våre to kommuner. Dette er et historisk samarbeid for å styrke forståelsen for veteranenes innsats, men også minne og hedre dem som har gitt sine liv i vår freds tjeneste.

Vår veteranplan bygger på Regjeringens handlingsplan (2011-2013) og oppfølgingsplan (2014), og tiltak innen temaene anerkjennelse, ivaretakelse, og oppfølging.

Dokument:

Vi ønsker innspill til planen velkommen.

Send dine innspill innen 22. mars til:

e-post: postmottak@vadso.kommune.no

Vadsø kommune
Postboks 614 
9811 Vadsø