Vil du bli støttekontakt?

Vadsø kommune har behov for flere støttekontakter,  for både barn og voksne. Vi trenger også støttekontakter til personer med utfordringer innen psykisk helse.

En støttekontakt skal bidra til å gi mennesker med behov for bistand en aktiv fritid, gjennom for eksempel sosialt samvær og ulike aktiviteter.

Det kreves ingen formell utdanning for å bli støttekontakt, men du må være over 16 år og kunne framlegge tilfredsstillende politiattest. Du må også ha et ønske om å være til hjelp og støtte for andre.

Vadsø kommune har også behov for besøkshjem.

For mer informasjon, se kommunens hjemmeside www.vadso.kommune.no/

eller send mail til Ruth.Jonassen@vadso.kommune.no