Vil du være valgmedarbeider?

Vi jobber med å skaffe valgmedarbeidere til den praktiske gjennomføringen av Kommunestyre- og fylkestingsvalget i Vadsø kommune. Valgdagen er mandag 9. september 2019.
 

Følgende krav må være oppfylt for å være valgbar:

  • Ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget.
  • Stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen.
  • Ikke være listekandidat ved årets valg.

Det er ønskelig at de som melder seg også er villige til å delta i stemmestyret ved senere valg.

Stemmestyrets oppgave er å lede gjennomføringen av valget i valglokalet på valgdagene, herunder avkryssing/registrering i manntall og mottak av stemmesedler.

Godtgjøring betales for hver av dagene, og dokumentert tapt arbeidsfortjeneste vil bli refundert i hht. Kommunens reglement.
Dette gjelder også for deltakelse på opplæring i forbindelse med valget.

Har du lyst å delta i stemmestyret, send informasjon om navn, adresse, molbiltelefon, fødselsdato og e-postadresse til postmottak@vadso.kommune.no innen 07.08.19.