3. dose koronavaksine til de over 65 år og sykehjemsbeboere

Vadsø kommune vil tilby 3. dose koronavaksine til personer over 65 år og sykehjemsbeboere, etter anbefaling fra Helse- og omsorgsdepartementet.

 De over 85 år og sykehjemsbeboere vil få tilbud først.

Vaksineringen vil foregå på Fossen skole fra uke 44. Time vil bli sendt ut per sms, man trenger ikke bestille time selv.

Hvis det er noen nytilflyttede eller andre som har fått koronavaksine i en annen kommune, ber vi om at de tar kontakt på tlf. 78942522 eller registrere seg på nett her: