Flyktninger fra Ukraina

Alle ukrainske flyktninger må registrere seg for å få tilgang til tjenestene de har rett på.

Utlendingsdirektoratet (UDI) tar imot asylsøkere ved Nasjonalt ankomstsenter på Råde i Viken. 

 Norge har innført midlertidig, kollektiv beskyttelse for flyktninger fra Ukraina. Midlertidig kollektiv beskyttelse gir ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Ukrainere som kommer til Norge nå, kan i første omgang få oppholdstillatelse i inntil et år.

Alternativ mottaksplass

Flyktninger kan søke UDI om å bo i et privat hjem mens de venter på å bli bosatt i en kommune. Dette kalles alternativ mottaksplass. 

UDI behandler søknaden, og sender den deretter til kommunen der flyktningen ønsker å bo. Dersom kommunen sier ja til søknaden, får flyktningen de samme rettighetene som ved en vanlig mottaksplass.


Koordinering for bosetting og inkludering av flyktninger i Vadsø kommune gjennomføres av oppvekst og levekår. Kontaktperson i kommunen er: