Meld deg inn i vaksinekø for koronavaksine

Alle innbyggere som er 16 år (født 2005) eller eldre kan nå registrere seg for koronavaksinering.  Du må bruke bank-ID eller MinId for melde deg inn i køen.

 Personer over 65 år, som ikke allerede er vaksinert,  vil bli kontaktet for å bli tilbudt vaksine. Disse skal altså ikke melde seg i vaksinekøen nå.

Når du har registrert deg vil du havne i vår vaksinasjonskø. Ut fra dette vil din plass i køen bli vurdert i prioritert rekkefølge etter nasjonale anbefalinger.  Etter hvert som vaksinene kommer vil vi kontakte de som er aktuelle for vaksinering.  

Hvor raskt du får vaksinen avhenger av tilgang på vaksiner og hvilken plass du har i køen i forhold til prioriteringene. Det kan gå lang tid fra du har registrert deg i vaksinasjonskøen til det blir din tur.

Du vil bli kontaktet av oss på SMS når det er din tur til å få vaksinen.

Vi oppfordrer flest mulig til å ta vaksinen. Vaksinen er gratis og frivillig.  Det er kommunen som gjennomfører vaksineringen.  Du skal ikke kontakte fastlegen din for å få koronavaksine.

Mer informasjon om koronavaksinen finner du her:

Her kan du melde deg inn i vaksinasjonskøen: