Oppdatert 14. april 21: Nasjonale og lokale smitteverntiltak

Lokalt for Vadsø kommune gjelder følgende for voksne og innendørs fritidsaktiviteter f.o.m. 16.4.21:

Fritidsaktiviteter for voksne kan gjennomføres. Det forutsettes at smittevernreglene følges. Det skal overholdes minst 1m avstand mellom alle deltakere innen grupper på 20 personer. Det skal være minst 2m avstand til neste gruppe på 20 personer. Det følger at lokalet også setter begrensninger på antall deltakere på fritidsaktiviteten.

Dette gjelder inntil videre.

For øvrig gjelder nasjonale tiltak. Se https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/#nasjonale-regler for de til enhver tid gjeldende tiltak, og https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-starter-pa-forste-trinn-i-gjenapningsplanen/id2844380/ for nasjonale tiltak som gjelder f.o.m. 16.4.21.