Skolestart i Vadsø kommune

Skolene i Vadsø kommune starter opp 19. august. Under finner du tidspunkt for skolene.

Vadsø barneskole
1. klasse møter kl. 09.00 - 11.00
De andre klassene møter til vanlig tid kl. 08.20 - 13.10

Vadsø ungdomsskole
9. og 10. trinn møter kl. 08.30 og har undervisning dagen ut.
8. trinn møter i skolens kantine kl 09.00 og tas imot av rektor og kontaktlærere.
Skoledagen avsluttes til vanlig tid kl. 14.20.
Skolens kantine er åpen.

Vestre Jakobselv skole
Elevene møter kl. 08.30 på Fossen skole.

Kvalifiseringsenheten (Flerbrukshuset)
Oppstart for introduksjonsdeltakere mandag 12. august kl. 08.30
Oppstart for alle tirsdag 20. august kl. 08.30