Smitte i tilknytning til Baja

Det har blitt registrert smitte av Covid-19 i tilknytning til utestedet Baja i Vadsø. Alle som har vært innom stedet ettermiddag/kveld fredag 19. november anbefales om å ha lav terskel for testing ved symptomer.

 Koronatelefonen 78 94 25 23 er åpen alle hverdager kl 8.30-15. Der avtales testing. Selvtester kan kjøpes på apoteket. Er du syk eller bekreftet nærkontakt til noen som er smittet kan du også få selvtester fra covid teststasjonen på Fossen etter avtale med koronatelefonen.

Hvis du tester deg og får en positiv prøve er det viktig at du melder dette til koronatelefonen når denne er åpen, eller legevakten 116-117 i perioder hvor koronatelefonen ikke er åpen.