Testkriterier for Covid-19 i Vadsø kommune

I Vadsø kommune har vi god testkapasitet og mulighet til å teste alle med luftveissymptomer. Covid-19 har ofte følgende symptomer: feber, hoste, tungpustethet, tap av smak og luktesans, sår hals eller generell sykdomsfølelse.

Vadsø følger nasjonale testkriterier for covid-19. Dette er som følger:

 1. Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
 2. Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i område med høy forekomst de siste 10 dagene
 3. Andre grupper kan testes etter vurdering av lege

Testing utføres mandag til fredag, og avtale om dette gjøres med coronatelefonen. Testlokalet  for Covid-19 er på parkeringsplassen  ved siden av  Vadsø Bo og Omsorgssenter. Trykk her for mer informasjon om hvor du finner testlokalet.

  Vi anbefaler at man lar seg teste så raskt som mulig etter oppståtte symptomer. Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjoner kan se an symptomene et par dager før testing. Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt symptomfri.

Man kan ringe koronatelefonen 78 94 25 23 for å bli satt opp til testing. Koronatelefonen er åpen 08.00-11:30 mandag til fredag.

Det er fremdeles viktig at man husker å holde en meters avstand, har god håndhygiene og holde seg hjemme ved forkjølelsessymptomer.

Klikk for stort bildeFungerende kommuneoverlege Maiken Julianne Brevik og Helsesykepleier Rigmor G. Breivik minner om at det fremdeles er viktig å holde avstand, ha god håndhygiene og å holde seg hjemme ved forkjølelsessymptomer.  

Følgende testkriterier er gjeldene ved manglende kapasitet.

 • Pasient med behov for innleggelse.
 • Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.
 • Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.
 • Person i risikogruppe
 • Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise. Personer som kommer tilbake fra land som etter hjemreise ble kategorisert som «røde», skal prioriteres for testing (regjeringsvedtak 23. juli 2020).  
 • Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.
 • Andre med mistenkt covid-19.
 • Enkelte grupper av asymptomatiske (eks helsepersonell i pasientnært arbeid)