Priser hjemme- og pleietjenester

Priser pleie og omsorg

Matlevering
Matlevering pris
Middag levert hjem, 1/1 porsjon Kr 100
Middag levert hjem, ½ porsjon Kr 75
Dessert levert hjem Kr 20

 

Hjemmetjenester
Priser Hjemmetjenester 2018
Hjemmetjenester Pris
Inntekt under 2G, PR. MND Kr 205
Inntekt fra og med 2G, inntil 3G, pr time Kr 97
Inntekt fra og med 3G, inntil 4G, pr time Kr 128
Inntekt fra og med 4G, inntil 5G, pr time Kr 175
Inntekt over 5G, pr time Kr. 353
Egenandel aktivitetstilbud - dagsenter Kr 90
Trygghetsalarm - tilknytning Kr 1 000
Fast avgift Kr 1 340
Nøkkelboks Kr 685

 

Pleie og omsorgstjenester
Bo- og omsorgssenter Pris
Fotpleie Kr 320
Egenandel praktisk bistand pr. time Kr 60

 

Sykehjem
Sykehjem pris
Kortidsopphold institusjon Kr 160
Dag- eller nattopphold institusjon Kr 90
Sykehjem, langtidsopphold Etter inntekt
Bolig bo og omsorgssenteret Kr 8 050
Kost omsorgsbolig Kr 3 700