Priser hjemme- og pleietjenester

Matlevering
Priser Matlevering 2020
Matlevering Pris
Middag levert hjem, 1/1 porsjon Kr 106
Middag levert hjem, ½ porsjon Kr 79
Dessert levert hjem Kr 21

 

Hjemmetjenester
Priser Hjemmetjenester 2019
Priser Hjemmetjenester 2019
Hjemmetjenester Pris
Inntekt under 2G, PR. MND Kr 211
Inntekt fra og med 2G, inntil 3G, pr time Kr 100
Inntekt fra og med 3G, inntil 4G, pr time Kr 132
Inntekt fra og med 4G, inntil 5G, pr time Kr 180
Inntekt over 5G, pr time Kr. 363
Egenandel aktivitetstilbud - dagsenter Kr 93
Trygghetsalarm - tilknytning Kr 1 000
Fast avgift Kr 1 378
Nøkkelboks Kr 704

 

Pleie og omsorgstjenester
Priser bo- og omsorgssenter 2019
Bo- og omsorgssenter Pris
Fotpleie Kr 329
Egenandel praktisk bistand pr. time Kr 62

 

Sykehjem
Priser sykehjem 2019
Sykehjem Pris
Kortidsopphold institusjon Kr 164
Dag- eller nattopphold institusjon Kr 93
Sykehjem, langtidsopphold Etter inntekt
Bolig bo og omsorgssenteret Kr 8 275
Kost omsorgsbolig Kr 3 804