Priser SFO og barnehage

Priser for barnehagene 2018
Priser - Statbudsjettets maks. priser Pris pr.mnd
Full plass kr 2910,- pr. mnd.
50% plass kr 1455,- pr. mnd
Kost kr 315,- pr. mnd

 

Plass Pris pr. mnd.
Full plass kr 2 260,-
½ plass kr 1 185,-
Kost kr 275,-