Oversikt kommunens planverk

Generelle planer
Tittel Publisert Type
00 Kommunal planstrategi 2016-2019

00 Kommunal planstrategi 2016-2019

23.03.2018 Filtype
01 Kommuneplanens samfunnsdel 210512

01 Kommuneplanens samfunnsdel

23.03.2018 Filtype
02 Planbeskrivelse til arealdel 21 05 2012

01 Planbeskrivelse til arealdel

23.03.2018 Filtype
03 Planbestemmelser 21 05 2012

03 Planbestemmelser

23.03.2018 Filtype
04 Plankart kommuneplan 2012 -2024

04 Plankart kommuneplan 2012 -2024

23.03.2018 Filtype
Boligpolitisk handlingsplan

Boligpolitisk handlingsplan

26.03.2018 Filtype
Energi-og klimaplan Vadsø

Energi-og klimaplan Vadsø

23.03.2018 Filtype
Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-18

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-18

26.03.2018 Filtype
Kystsoneplan - plankart

kystsoneplan - plankart

02.05.2018 Filtype
Kystsoneplan 19062002

Kystsoneplan 19 juni 2002

25.04.2018 Filtype
Rusmiddelpolitisk plan 2018

Rusmiddelpolitisk plan 2018

26.03.2018 Filtype
Strategisk næringsplan 2018 - 2022 - vedtatt KST 2017-12-14 (2)

11.06.2018 Filtype
Strategisk Næringsplan Handlingsplan 2018-2020

Strategisk Næringsplan Handlingsplan 2018-2020

06.11.2018 Filtype

 

Reguleringsplaner
Tittel Publisert Type
Ekkerøy - reguleringsbestemmelser

Ekkerøy - reguleringsbestemmelser

25.04.2018 Filtype
Ekkerøy - reguleringsplan

Ekkerøy - reguleringsplan

25.04.2018 Filtype
Fossen øst - reguleringsbestemmelser

Fossen øst - reguleringsbestemmelser

25.04.2018 Filtype
Fossen øst - reguleringsplan (kart)

Fossen øst - reguleringsplan (kart)

25.04.2018 Filtype
Sandmo golfbane - reguleringsbestemmelser

Sandmo golfbane - reguleringsbestemmelser

27.04.2018 Filtype
Sandmo golfbane - reguleringsplan

Sandmo golfbane - reguleringsplan

27.04.2018 Filtype
Vestre Jakobselv - Kirkegårdsveien - reguleringsbestemmelser

Vestre Jakobselv - Kirkegårdsveien - reguleringsbestemmelser

26.04.2018 Filtype
Vestre Jakobselv - Kirkegårdsveien - reguleringsplan

Vestre Jakobselv - Kirkegårdsveien - reguleringsplan

26.04.2018 Filtype

Eldre reguleringsplaner finner du i denne artikkelen.

Økonomiplan
Tittel Publisert Type
Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2018

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2018

23.03.2018 Filtype

 

Helse, omsorg og rehabilitering (HRO)
Tittel Publisert Type
HROplan

Plan for helse rehabilitering og omsorg

23.03.2018 Filtype
Revidert handlingsplan HRO plan utkast fra ad hoc utvalg høst 2016

Revidert plan for helse rehabilitering og omsorg høsten 2016

23.03.2018 Filtype

Kultur, utdanning og oppvekst (KUO)
Tittel Publisert Type
Kvalitetsplan for grunnskolen 2014-2017

Kvalitetsplan for grunnskolen 2014-2017

23.03.2018 Filtype

 

 

Beredskap
Tittel Publisert Type
Helhetlig ROS-analyse

04.12.2018 Filtype
Plan for kriseledelse versjon 7

04.12.2018 Filtype

Personalpolitiske planer

Lønnspolitiskplan

Kompetanseplan