Oversikt kommunens planverk

Generelle planer
Tittel Publisert Type
01 Kommuneplanens samfunnsdel 210512

01 Kommuneplanens samfunnsdel

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanens samfunnsdel 210512.pdf
02 Planbeskrivelse til arealdel 21 05 2012

01 Planbeskrivelse til arealdel

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse til arealdel 21 05 2012.pdf
03 Planbestemmelser 21 05 2012

03 Planbestemmelser

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbestemmelser 21 05 2012.pdf
04 Plankart kommuneplan 2012 -2024

04 Plankart kommuneplan 2012 -2024

23.03.2018 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Plankart kommuneplan 2012 -2024.PDF
Boligpolitisk handlingsplan

Boligpolitisk handlingsplan

26.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bolipolitisk handlingsplan vedtatt 061114.pdf
Energi-og klimaplan Vadsø

Energi-og klimaplan Vadsø

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Energi-og klimaplan Vadsø 08 02 2010.pdf
Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020

26.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunal plan for idrett fysisk aktivitet og friluftsliv - revidert 2019.pdf
Kommunal planstrategi 2020-2023

Kommunal planstrategi 2020-2023

06.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2020-10-29 Kommunal planstrategi 2020-2023.pdf
KUO-plan

Sektorplan for Kultur, utdanning og oppvekst

06.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KUO-plan.pdf
Kystsoneplan - plankart

kystsoneplan - plankart

02.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned kystsone11.pdf
Kystsoneplan 19062002

Kystsoneplan 19 juni 2002

25.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kystsoneplan 19062002.pdf
Rusmiddelpolitisk plan 2018

Rusmiddelpolitisk plan 2018

26.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned rusmiddelpolitisk plan 2018.pdf
Strategisk næringsplan 2018 - 2022 - vedtatt KST 2017-12-14 (2)

11.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Strategisk næringsplan 2018 - 2022 - vedtatt KST 2017-12-14 (2).pdf
Strategisk Næringsplan Handlingsplan 2018-2020

Strategisk Næringsplan Handlingsplan 2018-2020

06.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SNP Handlingsplan 2018-2020.pdf

 

Reguleringsplaner
Tittel Publisert Type
Ekkerøy - reguleringsbestemmelser

Ekkerøy - reguleringsbestemmelser

25.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2014003 Reguleringsbestemmelser for Ekkerøy.pdf
Ekkerøy - reguleringsplan

Ekkerøy - reguleringsplan

25.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2014003 Reguleringsplan for Ekkerøy.pdf
Fossen øst - reguleringsbestemmelser

Fossen øst - reguleringsbestemmelser

25.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned FOSSEN ØST.pdf
Fossen øst - reguleringsplan (kart)

Fossen øst - reguleringsplan (kart)

25.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2013002 Fossen Øst.pdf
Sandmo golfbane - reguleringsbestemmelser

Sandmo golfbane - reguleringsbestemmelser

27.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sandmo golfbane.pdf
Sandmo golfbane - reguleringsplan

Sandmo golfbane - reguleringsplan

27.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2014001 Detaljregulering for Sandmo golfbane.pdf
Vestre Jakobselv - Kirkegårdsveien - reguleringsbestemmelser

Vestre Jakobselv - Kirkegårdsveien - reguleringsbestemmelser

26.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Områdereguleringsplan for Kirkegårdsveien - Vestre Jakobselv.pdf
Vestre Jakobselv - Kirkegårdsveien - reguleringsplan

Vestre Jakobselv - Kirkegårdsveien - reguleringsplan

26.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2014002 Områderegulering for Kirkegårdsveien - Vestre Jakobselv.pdf

Eldre reguleringsplaner finner du i denne artikkelen.

Økonomiplan
Tittel Publisert Type
Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2018

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2018

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2018.pdf

 

Helse, omsorg og rehabilitering (HRO)
Tittel Publisert Type
HROplan

Plan for helse rehabilitering og omsorg

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned HROplan.pdf
Revidert handlingsplan HRO plan utkast fra ad hoc utvalg høst 2016

Revidert plan for helse rehabilitering og omsorg høsten 2016

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Revidert handlingsplan HRO plan utkast fra ad hoc utvalg høst 2016.pdf

Kultur, utdanning og oppvekst (KUO)
Tittel Publisert Type
Kvalitetsplan for grunnskolen 2014-2017

Kvalitetsplan for grunnskolen 2014-2017

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kvalitetsplan for grunnskolen 2014-2017.pdf

 

 

Beredskap
Tittel Publisert Type
Helhetlig ROS-analyse

04.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Helhetlig ROS 2017-2020 (2).pdf
Plan for kriseledelse versjon 7

04.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plan for kriseledelse versjon 7.pdf

Personalpolitiske planer

Lønnspolitiskplan

Kompetanseplan