Oversikt kommunens planverk

Generelle planer
Tittel Publisert Type
01 Kommuneplanens samfunnsdel 210512

01 Kommuneplanens samfunnsdel

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanens samfunnsdel 210512.pdf
02 Planbeskrivelse til arealdel 21 05 2012

01 Planbeskrivelse til arealdel

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse til arealdel 21 05 2012.pdf
03 Planbestemmelser 21 05 2012

03 Planbestemmelser

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbestemmelser 21 05 2012.pdf
04 Plankart kommuneplan 2012 -2024

04 Plankart kommuneplan 2012 -2024

23.03.2018 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Plankart kommuneplan 2012 -2024.PDF
Boligpolitisk handlingsplan

Boligpolitisk handlingsplan

26.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bolipolitisk handlingsplan vedtatt 061114.pdf
Energi-og klimaplan Vadsø

Energi-og klimaplan Vadsø

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Energi-og klimaplan Vadsø 08 02 2010.pdf
Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020

26.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunal plan for idrett fysisk aktivitet og friluftsliv - revidert 2019.pdf
Kommunal planstrategi 2020-2023

Kommunal planstrategi 2020-2023

06.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2020-10-29 Kommunal planstrategi 2020-2023.pdf
KUO-plan

Sektorplan for Kultur, utdanning og oppvekst

06.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KUO-plan.pdf
Kystsoneplan - plankart

kystsoneplan - plankart

02.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned kystsone11.pdf
Kystsoneplan 19062002

Kystsoneplan 19 juni 2002

25.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kystsoneplan 19062002.pdf
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2022-2025

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2022-2025

11.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned rusmiddelplan.pdf
Strategisk næringsplan 2018 - 2022 - vedtatt KST 2017-12-14 (2)

11.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Strategisk næringsplan 2018 - 2022 - vedtatt KST 2017-12-14 (2).pdf
Strategisk Næringsplan Handlingsplan 2018-2020

Strategisk Næringsplan Handlingsplan 2018-2020

06.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SNP Handlingsplan 2018-2020.pdf
Trafikksikkerhetsplan 2020-2024

Trafikksikkerhetsplan 2020-2021

02.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trafikksikkerhetsplan 2020-2024.pdf

 

Reguleringsplaner
Tittel Publisert Type
Ekkerøy - reguleringsbestemmelser

Ekkerøy - reguleringsbestemmelser

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2014003 Reguleringsbestemmelser for Ekkerøy.pdf
Ekkerøy - reguleringsplan

Ekkerøy - reguleringsplan

25.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2014003 Reguleringsplan for Ekkerøy.pdf
Fossen øst - reguleringsbestemmelser

Fossen øst - reguleringsbestemmelser

25.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned FOSSEN ØST.pdf
Fossen øst - reguleringsplan (kart)

Fossen øst - reguleringsplan (kart)

25.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2013002 Fossen Øst.pdf
Kiby - Planbeskrivelse

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kiby - Planbeskrivelse.pdf
Kiby - Planbestemmelser

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kiby - Planbestemmelser.pdf
Kiby - plankart

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kiby - plankart.pdf
Sandmo golfbane - reguleringsbestemmelser

Sandmo golfbane - reguleringsbestemmelser

27.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sandmo golfbane.pdf
Sandmo golfbane - reguleringsplan

Sandmo golfbane - reguleringsplan

27.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2014001 Detaljregulering for Sandmo golfbane.pdf
Vestre Jakobselv - Kirkegårdsveien - reguleringsbestemmelser

Vestre Jakobselv - Kirkegårdsveien - reguleringsbestemmelser

26.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Områdereguleringsplan for Kirkegårdsveien - Vestre Jakobselv.pdf
Vestre Jakobselv - Kirkegårdsveien - reguleringsplan

Vestre Jakobselv - Kirkegårdsveien - reguleringsplan

26.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2014002 Områderegulering for Kirkegårdsveien - Vestre Jakobselv.pdf

Eldre reguleringsplaner finner du i denne artikkelen.

 

Helse, omsorg og rehabilitering (HRO)
Tittel Publisert Type
Revidert handlingsplan HRO plan utkast fra ad hoc utvalg høst 2016

Revidert plan for helse rehabilitering og omsorg høsten 2016

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Revidert handlingsplan HRO plan utkast fra ad hoc utvalg høst 2016.pdf
HROplan

Plan for helse rehabilitering og omsorg

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned HROplan.pdf

Kultur, utdanning og oppvekst (KUO)
Tittel Publisert Type
Kvalitetsplan for grunnskolen 2014-2017

Kvalitetsplan for grunnskolen 2014-2017

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kvalitetsplan for grunnskolen 2014-2017.pdf

 

 

 

Beredskap
Tittel Publisert Type
Vedlegg jod-utleveringsplan

09.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg jod-utleveringsplan.pdf
Plan for kriseledelse versjon 9

14.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plan_for_kriseledelse_01.12.20.pdf
Helhetlig ROS-analyse

14.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Helhetlig ROS 2021-2024.pdf

 

Grunnlagsdokumenter
Tittel Publisert Type
Helseoversikt Vadsø 2020-2023

Helseoversikt for Vadsø 2020-2020 - vedtatt i kommunestyret 20. februar 2020.

15.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Helseoversikt Vadsø 2020-2023 - vedtatt KST 20 feb 2020 sak 12-20.pdf

 

Personalpolitiske planer

Lønnspolitiskplan (PDF, 2 MB)

Kompetanseplan