Oversikt kommunens planverk

Generelle planer
Tittel Publisert Type
Boligpolitisk handlingsplan

Boligpolitisk handlingsplan

26.03.2018 Filtype
Energi-og klimaplan Vadsø

Energi-og klimaplan Vadsø

23.03.2018 Filtype
Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-18

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-18

26.03.2018 Filtype
Kommunal planstrategi 2016-2019

Kommunal planstrategi 2016-2019

23.03.2018 Filtype
Næringsplan 2018-22

Næringsplan for 2018-2022

13.04.2018 Filtype

 

Kommuneplan
Tittel Publisert Type
00 Kommuneplanens samfunnsdel 210512

00 Kommuneplanens samfunnsdel

23.03.2018 Filtype
01 Planbeskrivelse til arealdel 21 05 2012

01 Planbeskrivelse til arealdel

23.03.2018 Filtype
02 Plankart kommuneplan 2012 -2024

02 Plankart kommuneplan 2012 -2024

23.03.2018 Filtype
03 Planbestemmelser 21 05 2012

03 Planbestemmelser

23.03.2018 Filtype
05 Fossen øst arealdisponering 211011

05 Fossen øst arealdisponering

23.03.2018 Filtype
06 Fossen øst arealdisponering plankart 211011

06 Fossen øst arealdisponering plankart

23.03.2018 Filtype
07 Plannotat feb 2012

07 Plannotat feb 2012

23.03.2018 Filtype
08 Møtereferat arealplan 081211

08 Møtereferat arealplan 08-12-2011

23.03.2018 Filtype

Økonomiplan
Tittel Publisert Type
Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2018

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2018

23.03.2018 Filtype

 

Helse, omsorg og rehabilitering
Tittel Publisert Type
HROplan

Plan for helse rehabilitering og omsorg

23.03.2018 Filtype
Revidert handlingsplan HRO plan utkast fra ad hoc utvalg høst 2016

Revidert plan for helse rehabilitering og omsorg høsten 2016

23.03.2018 Filtype
Rusmiddelpolitisk plan 2018

Rusmiddelpolitisk plan 2018

26.03.2018 Filtype

Kvalitetsplan for grunnskolen
Tittel Publisert Type
Kvalitetsplan for grunnskolen 2014-2017

Kvalitetsplan for grunnskolen 2014-2017

23.03.2018 Filtype