Eldre reguleringsplaner

Eldre reguleringsplaner blir flyttet til denne oversikten etter en viss tid.

Eldre reguleringsplaner
Tittel Publisert Type
1992001 Endring av Reg

09.05.2018 Filtype
1991001 Fortau langs RV

09.05.2018 Filtype
1991001 Bestemmelser for Fortau langs RV

09.05.2018 Filtype
1990001 Område B6, tomt for Barnehage

09.05.2018 Filtype
1990001 Bestemmelser for B6, tomt for Barnehage

09.05.2018 Filtype
1989002 Store Andersbyvann (med bestemmelser)

09.05.2018 Filtype
1989001 Vadsø Sentrum Nord - Oscarsgate&Hvistendahlsgate

09.05.2018 Filtype
1989001 Bestemmelser for Vadsø Sentrum Nord - Oscarsgate&Hvistendahlsgate

09.05.2018 Filtype
1988005 Område I 1 (med bestemmelser)

09.05.2018 Filtype
1988004 Stubben (med bestemmelser)

09.05.2018 Filtype
1988002 Prestelv vest 1 (tomt for menighetshus)

09.05.2018 Filtype
1988002 Bestemmelser for Prestelv vest 1 (tomt for Menighetshus)

09.05.2018 Filtype
1988001 Kirkegårdsvegen Øst

09.05.2018 Filtype
1988001 Bestemmelser for Kirkegårdsvegen Øst

09.05.2018 Filtype
1987002 Fjellheim, Endring Hermandahlsgate-Skifervegen

09.05.2018 Filtype
1987002 Bestemmelser for Fjellheim, Endring Hermandahlsgate-Skifervegen

09.05.2018 Filtype
1987001 Område B6

09.05.2018 Filtype
1987001 Bestemmelser for Område B6

09.05.2018 Filtype
1986002 Melkevarden - Høvedsbakken

09.05.2018 Filtype
1986002 Bestemmelser for Melkevarden - Høvedsbakken

09.05.2018 Filtype
1986001 Vadsø Sentrum, Gang og Sykkelveg

09.05.2018 Filtype
1986001 Bestemmelser for Vadsø Sentrum, Gang og Sykkelveg

09.05.2018 Filtype
1984001 Område for ny Idrettshall

09.05.2018 Filtype
1983001 Indre Krampenes

09.05.2018 Filtype
1983001 Bestemmelser for Indre Krampenes

09.05.2018 Filtype
1980002 Jakobselvdalen, Østervann, Hytteområde

09.05.2018 Filtype
1980002 Bestemmelser for Jakobselvdalen, Østervann, Hytteområde

09.05.2018 Filtype
1980001 Jakobselvdalen - Nedre Flintelv, hytteområde

09.05.2018 Filtype
1980001 Bestemmelser for Jakobselvdalen - Nedre Flintelv, hytteområde

09.05.2018 Filtype
1979004 Fjellheim, del av Prestelv vest

09.05.2018 Filtype
1979004 Bestemmelser for Fjellheim, del av Prestelv vest

09.05.2018 Filtype
1979003 Golnes

09.05.2018 Filtype
1979003 Bestemmelser for Golnes

09.05.2018 Filtype
1979002 Vadsø Industriområde (med bestemmelser)

09.05.2018 Filtype
1978004 Hytteområde E, Aksla

09.05.2018 Filtype
1978003 Reguleringsendring i Engstien

09.05.2018 Filtype
1978002 Vadsø Sentrum Nord (med bestemmelser)

09.05.2018 Filtype
1978002 Bestemmelser for reguleringsplan for Vadsø Sentrum Nord

09.05.2018 Filtype
1978001 Vestre Jakobselv Sentrum

09.05.2018 Filtype
1978001 Bestemmelser for Vestre Jakobselv Sentrum

09.05.2018 Filtype
1976005 Kirkegårdsbakken - Lilledalen i Vestre Jakobselv

09.05.2018 Filtype
1976005 Bestemmelser for Kirkegårdsbakken - Lilledalen i Vestre Jakobselv

09.05.2018 Filtype
1976004 Prestelv Vest 2

09.05.2018 Filtype
1976004 Bestemmelser for Prestelv Vest 2 - Industriområdet

09.05.2018 Filtype
1976002 Prestelv Vest 1

09.05.2018 Filtype
1976002 Bestemmelser for Prestelv vest 1

09.05.2018 Filtype
1976001 Omregulering av Kong Haakons gt

09.05.2018 Filtype
1974001 Kiby

09.05.2018 Filtype
1974001 Bestemmelser for Kiby

08.05.2018 Filtype
1973001 Prestelv Nord

09.05.2018 Filtype
1972003 Øst for fjellveien, Nord for Waraveien

09.05.2018 Filtype
1972003 Bestemmelser for Øst for Fjellveien, Nord for Waraveien

08.05.2018 Filtype
1972002 Landhuselva - Fjellveien, Nord med reg

08.05.2018 Filtype
1972002 Bestemmelser for Landhuselva - Fjellveien, Nord med reg

08.05.2018 Filtype
1972001 Vestre Jakobselv, Vest og Sør for Barnehjemmet

08.05.2018 Filtype
1972001 Bestemmelser for Vestre Jakobselv, Vest og Sør for Barnehjemmet

08.05.2018 Filtype
1971001 Vadsø Sentralidrettsanlegg

08.05.2018 Filtype
1971001 Bestemmelser for Vadsø Sentralidrettsanlegg

08.05.2018 Filtype
1965001 Byplan for Prestelvområdet Tillegg til Vadsø Byplan

08.05.2018 Filtype
1965001 Bestemmelser for Byplan for Prestelvområdet tillegg til Vadsø Byplan

08.05.2018 Filtype
1964001 Boligfelt på Vadsøya

08.05.2018 Filtype
1946001 Vadsø byplan

08.05.2018 Filtype
1946001 Bestemmelser for Vadsø byplan

08.05.2018 Filtype