Eldre reguleringsplaner

Eldre reguleringsplaner blir flyttet til denne oversikten etter en viss tid.

Eldre reguleringsplaner
Tittel Publisert Type
1992001 Endring av Reg

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1992001 Endring av Reg.Plan Prestelv Nord - Bjørkeveien (vedtatt 08.12.88) (med bestemmelser).pdf
1991001 Fortau langs RV

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1991001 Fortau langs RV. 98 i Ytrebyen, Vadsø.pdf
1991001 Bestemmelser for Fortau langs RV

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1991001 Bestemmelser for Fortau langs RV. 98 i Ytrebyen, Vadsø.pdf
1990001 Område B6, tomt for Barnehage

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1990001 Område B6, tomt for Barnehage.pdf
1990001 Bestemmelser for B6, tomt for Barnehage

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1990001 Bestemmelser for B6, tomt for Barnehage.pdf
1989002 Store Andersbyvann (med bestemmelser)

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1989002 Store Andersbyvann (med bestemmelser).pdf
1989001 Vadsø Sentrum Nord - Oscarsgate&Hvistendahlsgate

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1989001 Vadsø Sentrum Nord - Oscarsgate&Hvistendahlsgate.pdf
1989001 Bestemmelser for Vadsø Sentrum Nord - Oscarsgate&Hvistendahlsgate

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1989001 Bestemmelser for Vadsø Sentrum Nord - Oscarsgate&Hvistendahlsgate.pdf
1988005 Område I 1 (med bestemmelser)

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1988005 Område I 1 (med bestemmelser).pdf
1988004 Stubben (med bestemmelser)

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1988004 Stubben (med bestemmelser).pdf
1988002 Prestelv vest 1 (tomt for menighetshus)

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1988002 Prestelv vest 1 (tomt for menighetshus).pdf
1988002 Bestemmelser for Prestelv vest 1 (tomt for Menighetshus)

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1988002 Bestemmelser for Prestelv vest 1 (tomt for Menighetshus).pdf
1988001 Kirkegårdsvegen Øst

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1988001 Kirkegårdsvegen Øst.pdf
1988001 Bestemmelser for Kirkegårdsvegen Øst

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1988001 Bestemmelser for Kirkegårdsvegen Øst.pdf
1987002 Fjellheim, Endring Hermandahlsgate-Skifervegen

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1987002 Fjellheim, Endring Hermandahlsgate-Skifervegen.pdf
1987002 Bestemmelser for Fjellheim, Endring Hermandahlsgate-Skifervegen

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1987002 Bestemmelser for Fjellheim, Endring Hermandahlsgate-Skifervegen.pdf
1987001 Område B6

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1987001 Område B6.pdf
1987001 Bestemmelser for Område B6

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1987001 Bestemmelser for Område B6.pdf
1986002 Melkevarden - Høvedsbakken

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1986002 Melkevarden - Høvedsbakken.pdf
1986002 Bestemmelser for Melkevarden - Høvedsbakken

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1986002 Bestemmelser for Melkevarden - Høvedsbakken.pdf
1986001 Vadsø Sentrum, Gang og Sykkelveg

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1986001 Vadsø Sentrum, Gang og Sykkelveg.pdf
1986001 Bestemmelser for Vadsø Sentrum, Gang og Sykkelveg

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1986001 Bestemmelser for Vadsø Sentrum, Gang og Sykkelveg.pdf
1984001 Område for ny Idrettshall

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1984001 Område for ny Idrettshall.pdf
1983001 Indre Krampenes

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1983001 Indre Krampenes.pdf
1983001 Bestemmelser for Indre Krampenes

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1983001 Bestemmelser for Indre Krampenes.pdf
1980002 Jakobselvdalen, Østervann, Hytteområde

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1980002 Jakobselvdalen, Østervann, Hytteområde.pdf
1980002 Bestemmelser for Jakobselvdalen, Østervann, Hytteområde

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1980002 Bestemmelser for Jakobselvdalen, Østervann, Hytteområde.pdf
1980001 Jakobselvdalen - Nedre Flintelv, hytteområde

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1980001 Jakobselvdalen - Nedre Flintelv, hytteområde.pdf
1980001 Bestemmelser for Jakobselvdalen - Nedre Flintelv, hytteområde

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1980001 Bestemmelser for Jakobselvdalen - Nedre Flintelv, hytteområde.pdf
1979004 Fjellheim, del av Prestelv vest

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1979004 Fjellheim, del av Prestelv vest.pdf
1979004 Bestemmelser for Fjellheim, del av Prestelv vest

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1979004 Bestemmelser for Fjellheim, del av Prestelv vest.pdf
1979003 Golnes

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1979003 Golnes.pdf
1979003 Bestemmelser for Golnes

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1979003 Bestemmelser for Golnes.pdf
1979002 Vadsø Industriområde (med bestemmelser)

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1979002 Vadsø Industriområde (med bestemmelser).pdf
1978004 Hytteområde E, Aksla

09.05.2018 Filtype: tif. Klikk for å laste ned 1978004 Hytteområde E, Aksla.tif
1978003 Reguleringsendring i Engstien

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1978003 Reguleringsendring i Engstien.pdf
1978002 Vadsø Sentrum Nord (med bestemmelser)

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1978002 Vadsø Sentrum Nord (med bestemmelser).pdf
1978002 Bestemmelser for reguleringsplan for Vadsø Sentrum Nord

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1978002 Bestemmelser for reguleringsplan for Vadsø Sentrum Nord.pdf
1978001 Vestre Jakobselv Sentrum

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1978001 Vestre Jakobselv Sentrum.pdf
1978001 Bestemmelser for Vestre Jakobselv Sentrum

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1978001 Bestemmelser for Vestre Jakobselv Sentrum.pdf
1976005 Kirkegårdsbakken - Lilledalen i Vestre Jakobselv

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1976005 Kirkegårdsbakken - Lilledalen i Vestre Jakobselv.pdf
1976005 Bestemmelser for Kirkegårdsbakken - Lilledalen i Vestre Jakobselv

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1976005 Bestemmelser for Kirkegårdsbakken - Lilledalen i Vestre Jakobselv.pdf
1976004 Prestelv Vest 2

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1976004 Prestelv Vest 2.pdf
1976004 Bestemmelser for Prestelv Vest 2 - Industriområdet

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1976004 Bestemmelser for Prestelv Vest 2 - Industriområdet.pdf
1976002 Prestelv Vest 1

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1976002 Prestelv Vest 1.pdf
1976002 Bestemmelser for Prestelv vest 1

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1976002 Bestemmelser for Prestelv vest 1.pdf
1976001 Omregulering av Kong Haakons gt

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1976001 Omregulering av Kong Haakons gt.-idrettsvn..pdf
1974001 Kiby

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1974001 Kiby.pdf
1974001 Bestemmelser for Kiby

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1974001 Bestemmelser for Kiby.pdf
1973001 Prestelv Nord

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1973001 Prestelv Nord.pdf
1972003 Øst for fjellveien, Nord for Waraveien

09.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1972003 Øst for fjellveien, Nord for Waraveien.pdf
1972003 Bestemmelser for Øst for Fjellveien, Nord for Waraveien

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1972003 Bestemmelser for Øst for Fjellveien, Nord for Waraveien.pdf
1972002 Landhuselva - Fjellveien, Nord med reg

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1972002 Landhuselva - Fjellveien, Nord med reg. endring.pdf
1972002 Bestemmelser for Landhuselva - Fjellveien, Nord med reg

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1972002 Bestemmelser for Landhuselva - Fjellveien, Nord med reg. endring.pdf
1972001 Vestre Jakobselv, Vest og Sør for Barnehjemmet

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1972001 Vestre Jakobselv, Vest og Sør for Barnehjemmet.pdf
1972001 Bestemmelser for Vestre Jakobselv, Vest og Sør for Barnehjemmet

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1972001 Bestemmelser for Vestre Jakobselv, Vest og Sør for Barnehjemmet.pdf
1971001 Vadsø Sentralidrettsanlegg

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1971001 Vadsø Sentralidrettsanlegg.pdf
1971001 Bestemmelser for Vadsø Sentralidrettsanlegg

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1971001 Bestemmelser for Vadsø Sentralidrettsanlegg.pdf
1965001 Byplan for Prestelvområdet Tillegg til Vadsø Byplan

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1965001 Byplan for Prestelvområdet Tillegg til Vadsø Byplan.pdf
1965001 Bestemmelser for Byplan for Prestelvområdet tillegg til Vadsø Byplan

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1965001 Bestemmelser for Byplan for Prestelvområdet tillegg til Vadsø Byplan.pdf
1964001 Boligfelt på Vadsøya

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1964001 Boligfelt på Vadsøya.pdf
1946001 Vadsø byplan

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1946001 Vadsø byplan.pdf
1946001 Bestemmelser for Vadsø byplan

08.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1946001 Bestemmelser for Vadsø byplan.pdf