Vadsø kommunestyre vedtok i møte 07.06.18, sak 50/18 «Kommunestyret og faste utvalg – konsekvenser av redusert antall mandater»:

Marelius Consulting søker om tillatelse til ny lokalitet for dyrking av tare i Vadsø kommune.

Marelius Consulting søker om tillatelse til ny lokalitet for dyrking av tare i Vadsø kommune.

Område: Paddeby-Andersby

Kartkoordinater:

1.X: 7778535          Y: 593280 (nordvest)

2.X: 777340            Y: 593140 (sørvest)

3.X: 7775960          Y: 599660 (sørøst)

4.X: 7777155          Y: 599720 (nordøst)

5.X: 7777300          Y: 596360 (midt)

 

Eiendomsskattelister for 2018 til offentlig ettersyn er nå skrevet ut og er tilgjengelig på vårt servicekontor.