UTSATT HØRINGSFRIST: Ny barnehage i Fossen og utvidelse av Lomakka barnehage.

Ny høringsfrist: 30. april 2018

I kommunal planstrategi 2016-2019 for Vadsø kommune er plan for kultur, utdanning og oppvekst (KUO-plan) en prioritert planoppgave for perioden. Det er avklart at planen ikke skal være en kommunedelplan og ikke skal ta for seg kulturfeltet, da det skal lages en egen kulturplan for kommunen. Planen skal heller ikke ta for seg organisering/ struktur.

(Høringsfristen er utgått)

Eiendomsskattelister for 2018 til offentlig ettersyn er nå skrevet ut og er tilgjengelig på vårt servicekontor.