Forslag til detaljreguleringsplan for HRO Vadsø dagsenter

Hovedutvalget for PMK har i møte 25.01.19, sak 04/19 vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for HRO Vadsø dagsenter (planID 20032018002) skal legges ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 01.04.19.

Planområdet for HRO Vadsø dagsenter omfatter deler av området ved Vadsø helsesenter. Planforslaget omfatter tilrettelegging for nytt dagsenter som skal etableres i tilknytning til eksisterende helsesenter og er tenkt oppført i 1 etasje og er på ca. 150 m2. Dette vil blant annet inneholde flere ulike aktivitetsrom og kjøkken.

Merknader til forslaget til detaljreguleringen kan sendes til postmottak@vadso.kommune.no eller til Vadsø kommune, PMK, Postboks 614, 9811 Vadsø innen 01.04.19.
Merknaden merkes med «HRO Vadsø dagsenter».

Plandokumenter ligger også tilgjengelig på Servicekontoret (rådhusgata 5) og Vadsø bibliotek.

Dokumenter: