Høring - Kvenske navn i Varanger

Vadsø kommune kunngjør at det er reist navnesak av Navnekonsulenten for kvenske stedsnavn/Språkrådet for de kvenske navnene på:

  • Varangerhalvøya. Varenkinvuono eller Varinkinvuono.
  • Varangerfjorden. Varenkinniemi eller Varinkinniemi.
  • Det reises også navnesak om skrivemåten av trålfeltet Varenkinfeltti/Varinkinfeltti i Varangerfjorden. Vadsø kommune ønsker også tilbakemelding om norske eller samiske navn i bruk på dette trålfeltet.

Saksdokumenter finner du her:

Innspill/tilbakemeldinger sendes elektronisk her:

Høringsfrist: 20.01.2020