Høring - Trafikksikkerhetsplan Vadsø kommune

Formålet med trafikksikkerhetsplanen er å presentere tiltak for å øke trafikksikkerheten i kommunen. Tiltaksplanen skal angi tiltak som skal forebygge trafikkulykker og å øke sikkerheten for alle befolkningsgruppene. 

Planen ligger ute til offentlig ettersyn i tiden 14.12.2018 - 30.01.2019.

Eventuelle merknader til planen sendes til Vadsø kommune; postmottak@vadso.kommune.no innen 30.01.2019 og merkes med «Merknader – trafikksikkerhetsplanen 2019-2023.