Høringsutkast for Kommunedelplan Kiby i Vadsø kommune

Kommunestyret i Vadsø vedtok 29.august 2019 høringsutkast for Kommunedelplan Kiby i Vadsø kommune. 

Kommunedelplanen inneholder to tilak; ny gang og sykkelveg mellom ytrebyen i Vadsø og Kiby, samt utvidelse av Vadsø lufthavn.

 

Kommunedelplanen legges ut på offentlig høring i 6 uker. Innspill sendes via kommunens nettside https://innsyn.vadso.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2019002339& innen 21.oktober 2019.