innspill på skiltmerking til skuterløyper

Kommunestyret har i møte 20.12 2018 bevilget kr 100.000 til opplysningsskilt langs løypenettet i Vadsø kommune. Vadsø kommune ønsker å bedre informasjon til egne og tilreisende skuterkjørende med opplysningsskilt langs de traser vi har i kommunen.

Klikk for stort bilde

Dette kan være ett avstandsskilt, samt hvilket løypenr du befinner deg på. I tillegg kan dere være andre opplysninger om fareforhold, hastighetsbegrensninger, rasting osv, se vedlegg. 

Vadsø kommune ønsker med denne innspillsfasen å få kartlagt hvor slike skilt vil ha størst nytteverdi og inviterer herved alle innbyggere og brukere av løypene til å komme med konkrete innspill på kartpunkt og type skilt.

Tiltaket søkes iverksatt fra neste skutersesong (2020)

Frist for innspill 30.04 2019