Innspill til endring i håndtering av husholdningsavfall

I forbindelse med endringer i husholdningsavfallhåndteringen i Vadsø kommune, inviteres innbyggerne i Vadsø kommune til å komme med innspill om løsning. 

Frist for innspill 25. november.