Innspill trafikksikkerhetsplan 2020-2024

Vadsø kommune skal utarbeide Trafikksikkerhetsplan for perioden 2020-2024. Vi ber i den forbindelse om innspill på mulige tiltak som kan bidra til økt trafikksikkerhet i vår kommune .

Innspillene må være skriftlige med eventuelle tegninger/skisser for aktuelle tiltak.

Frist for innsendelse av forslag til tiltak er 15. nov 2019.

Innspill merkes trafikksikkerhetsplan 2020-2024 og sendes:
Vadsø kommune
Postboks 614
9811 Vadsø

Eller epost: postmottak@vadso.kommune.no