Leveranse av informasjon til gjester og beboere i Vadsø

Vadsø kommune har til hensikt å inngå en avtale om leveranse av tjenester knyttet til kommunikasjon med gjester og beboere i Vadsø kommune. Det legges opp til at allerede eksisterende plattformer skal benyttes og at domenet vadsoe.com skal styrkes som kommunikasjonskanal.

Bakgrunnen for denne avtalene er å sikre at følgende mål oppnås:

  • Markedsføring av kommunen, næringsliv og arrangementer i regionen via sosiale medier og internett
  • Informasjon og tilgjengelighet for tilreisende/besøkende i Vadsø kommune
  • Føring av statistikk for besøkende, inkludert antall, nasjonalitet, hvordan de er kommet hit og hvilke aktiviteter som har vært brukt

Vadsø kommune har intensjon om å inngå en avtale med Visit Varanger AS for å sikre at disse målene nås. Avtalen er på kr 80.000 og vil i tillegg til overstående mål inkludere:

  • Videreutvikle vadsoe.com og oppdatere innhold og design til å stemme med profilen til Vadsø.
  • Helårlig kundeservice via mail, telefon og Chat.
  • Bygge opp direktebestilling på sidene for bedrifter i Vadsø.