Partnerskapsavtaler i Vadsø kommune - utvidet søknadsfrist

Partnerskapsavtaler har som formål å legge til rette for et bredere tjenestetilbud til Vadsø kommunes befolkning. Avtalen inngås mellom Vadsø kommune og frivillige lag/foreninger, og skal baseres på gjensidige ytelser mellom partene. 

Frivillige lag og foreninger som ønsker partnerskapsavtale med Vadsø kommune i 2021 inviteres til å søke om dette.

Søknad sendes til postmottak@vadso.kommune.no

Søknadsfrist  er 1. mars 2021.