Partnerskapsavtaler i Vadsø kommune

Partnerskapsavtaler har som formål å legge til rette for et bredere tjenestetilbud til Vadsø kommunes befolkning. Avtalen inngås mellom Vadsø kommune og frivillige lag/foreninger, og skal baseres på gjensidige ytelser mellom partene.  

 Frivillige lag og foreninger som ønsker partnerskapsavtale med Vadsø kommune i 2022 inviteres til å søke om dette.

Søknad sendes til postmottak@vadso.kommune.no

Søknadsfrist  er 10.januar 2022.