Salg av aksjer i Varenger næringssenter AS og Hermetikken næringshage AS

Vadsø kommune har besluttet å selge sine aksjer i Varanger Næringssenter AS og Hermetikken Kulturnæringshade AS. Mer opplysninger om selskapet finner du her:
Nærmere opplysninger om selskapet, samt kopi av budskjema og aksjeoverdragelsesavtale finnes nederst i artikkelen eller kan fås ved henvendelse til Advokatfirmaet Hegg & Co AS, ved advokat Hans Arne Nysæter, hans@advokathegg.no eller telefon 911 59 364.
 
Aksjene selges til høystbydende over utropspris.
 
Utropsprisen er NOK 1 420,- per aksje i Varanger Næringssenter AS. Aksjeposten selges fortrinnsvis samlet, og bud på hele aksjeposten vil bli foretrukket. 
 
Utropsprisen er NOK 790,- per aksje i Hermetikken Næringshage. Aksjeposten selges fortrinnsvis samlet, og bud på hele aksjeposten vil bli foretrukket.
 
Salget skjer ved auksjon og budrunde. Potensielle kjøpere kan bli varslet om innkomne bud. 
 
For at bud skal være gyldig skal de være innkommet skriftlig per e-post til:
 
Det tas forbehold om styregodkjennelse, godkjennelse i formannskapet og kommunestyret i Vadsø kommune, og endelig vedtak før Vadsø kommune kan akseptere bud. Bud skal derfor inngis uten akseptfrist.
 

Dokumenter