Vadsø kommune inviterer til innspilsmøte om ny havneplan

Vadsø kommune er nå inne i en prosess med å lage havneplan. Planen er vedtatt som en temaplan, men kommunen ønsker en bred medvirkningsprosess og inviterer til møte på Flerbrukshuset, i foajeen i 2.etasje (gamle Sentrum skole) tirsdag 4.juni kl 18:00. 

Her vil det foreløpige arbeidet og føringer som er lagt av kommunestyret bli gjennomgått, før det åpnes for innspill til planen. Dette er spennende utviklingsarbeid og alle med interesse for havna oppfordres til å komme og bidra i diskusjonen.

Vedtaket fra kommunestyret finner du her: https://www.vadso.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018001687&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=640&

Plantemaene finner du her: https://www.vadso.kommune.no/_f/p1/i7b7edbb9-a68b-4542-8b8b-3a3f18e03889/temaplan-havneplan.pdf.

Disse temaene lå ute på offentlig høring i perioden 1.oktober til 12.november 2018.