Valg av brukerrepresentanter til eldrerådet og rådet for personer for med funksjonsnedsettelse

I forbindelse med årets valg ber vi brukerorganisasjoner om å fremme forslag på navn til brukerrepresentanter av medlemmer og varamedlemmer i:

  • Vadsø kommunale eldreråd
  • Vadsø kommunes råd for personer med funksjonsnedsettelse

Forslag på medlemmer bes innsendt snarest på e-post til postmottak@vadso.kommune.no