Valg av meddommere for Øst-Finnmark tingrett, lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmansrett og jordskiftemeddommerer

Valgnemnda i Vadsø kommune har den 29.05.2020 fremmet forslag på meddommere for Øst-Finnmark tingrett, lagrettemedlemmer/ meddommere til Hålogaland lagmannsrett og jordskiftemeddommere for valgperioden 01.01.2021 – 31.12.2024.

Navnelister er lagt ut til alminnelig ettersyn på Servicekontoret, Rådhusgata 5, 9800 Vadsø. Du finner også listene her:

Enhver som har noe å innvende mot forslaget, må melde det til Vadsø kommune, Postboks 614, 9811 Vadsø, evt. postmottak@vadso.kommune.no innen 8.juni 2020.

Kommunestyret velger domsmenn i møte 11.juni 2020.