Bo og omsorg

Bo og omsorg tilbyr langtidsplasser på nivå sykehjem med tildeling av tjenester, sykepleie og praktisk bistand, på individuelt grunnlag. Kommunens storkjøkken, som leverer mat til langtidsplassene og hjemmeboende, tilhører også Bo og omsorg.

HRO-planen er det viktigste styringsdokumentet som legger føringer for enhetens mål og virksomhet. Andre styringsverktøy er kompetanseplan og plan for inkluderende arbeidsliv og HMS, samt andre kommunale planer. Enhetens hovedmål er å gi trygge og meningsfulle tjenester med god kvalitet, og som bidrar gir gode opplevelser for beboere, pårørende og ansatte.