Rus og psykisk enhet

Rus- og psykisk enhet er en enhet som jobber med barn, unge og voksne med utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse. Vi er organisert under sektor for helse- rehabilitering og omsorg.

Arbeidsgruppen er tverrfaglig sammensatt av sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, miljøarbeidere/fagarbeidere og psykolog. Flere har videreutdanning innenfor ulike områder som rus, psykisk helsearbeid, vold og traumer, smerter, prosjektarbeid m.m.

Brukerne av tjenesten har enkeltvedtak om tjenester, dvs. at de må søke om tjenester og får tildelt tjenester ut fra sitt behov, basert på gjeldende lover og forskrifter. De kan når som helst avslutte samarbeidet.

Vi har jevnt over 80-100 brukere i alle aldre. Deres behov er svært varierte, og tjenestene kan bestå av besøk i hjemmet, miljøarbeid, samtaler, veiledning, tilrettelegging, samarbeid og møter med ulike instanser (for eksempel fastlege, Nav, barnevern og spesialisthelsetjenesten), samt aktiviteter på aktivitetssenteret.      

Arbeidstid er på dagtid i ukedager 08.00 – 15.30. Torsdager er aktivitetssenteret åpent fram til kl. 18.00. Det er ikke arbeid helg/helligdager