Sykestue, sykehjem mm

Virksomheten  Sykestue/korttids og lindrende enhet er en sammensatt enhet som driver med helse og omsorgstjenester.

Enheten tilbyr:

  • 14 sykehjemsplasser/langtidsplasser
  • 3 Avlastningsplasser for hjemmeboende der  pårørende har et særlig tyngende omsorgsbehov.  
  • 3 korttidsplasser for rehabilitering og kartlegging
  • 6 sykestueplasser/KAD plasser til medisinsk utredning/behandling, og utskrivningsklare pasienter fra sykehusene
  • 2 av sykestueplassene er i egen liten avdeling som er lindrende enhet.  Enheten omfatter i tillegg kommunenes Dagsenter som gir et tilbud til hjemmeboende personer med dement.

Enheten består av sykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere og assistenter. Tilsammen er dette 32 årsverk fordelt på ulike stillingsprosenter.