Faktura fra Vadsø kommune

Vadsø kommune digitaliserer utsending av faktura

Vadsø kommune jobber med å effektivisere og redusere kostnader og i den forbindelse utvider vi vår digitalisering av faktura til kunder, samt moderniserer og minsker innholdet på fakturaen. Vi oppfordrer at alle våre kunder tar i bruk en av våre digitale løsninger. Dette vil spare samfunnet for kostnader, samt at det er miljøvennlig.

 

 

Hvilke konsekvenser har dette for deg?

Den nye løsningen innebærer at alle faktura fra Vadsø kommune, eller våre eksterne selskaper, vil bli forsøkt sendt digitalt i følgende rekkefølge:

AvtaleGiro/eFaktura -> Vipps -> digital postkasse (digipost eller eBoks) -> epost -> papirfaktura.

Dette innebærer at mange ikke lenger vil motta papirfaktura fra kommunen. Vi presiserer at det er kunden selv som styrer i hvilken form en mottar faktura. De som allerede har AvtaleGiro og/eller eFakturaavtale vil motta faktura på samme måte som før.

Mer informasjon om de forskjellige alternativene følger under. Hvis du har spørsmål kan du kontakte servicekontor eller økonomiavdelingen på 78 94 23 00 eller epost postmottak@vadso.kommune.no

faktura

AvtaleGiro

AvtaleGiro er automatisk betaling. Den fungerer som tidligere ved at du oppretter eller avslutter avtalen gjennom banken din.

Varselet om avtalegirotrekk vil bli sendt på papir dersom du ikke har nettbank. Navn på varselet er ‘’Belastningsoppgave’’ og skal ikke betales.

Dersom du har AvtaleGiro, blir betalingsvarselet forsøkt distribuert digitalt. Fakturablanketten vil ikke ha noe girodel til brevgiro.

En god løsning for deg som ikke har nettbank eller andre digitale løsninger vil være å opprette AvtaleGiro, så får du tilsendt belastningsoppgave i posten.

eFaktura

eFaktura er et godt alternativ til AvtaleGiro. Vi anbefaler alle våre kunder å opprette eFakturaavtale i banken. eFaktura sikrer at fakturaen kommer kjapt frem, samt at den er ferdig utfylt slik at du slipper å taste kontonummer, KID og beløp.

eFaktura har tre ulike varianter:

 1. Aktiv eFakturaavtale, som er ordinær eFaktura.
  Hvis du ikke ønsker dette, må du avslutte eFakturaavtalen i nettbanken.
 2. eFaktura JaTakkTilAlle/YesToAll, hvis du ikke har en aktiv eFakturaavtale med Vadsø kommune eller våre eksterne selskaper, men har akseptert eFaktura fra alle fakturautstedere.
  Hvis du ikke ønsker dette må du slå av JaTakkTilAlle/YesToAll i nettbanken.
 3. Vipps Regning som kommer frem i nettbanken (denne metoden er ny fra 2019).
  Hvis du ikke ønsker dette, gå inn i Vippsappen og slå av visning av Vipps Regninger i nettbanken.
Vipps

Vipps Regning forutsetter at du benytter Vipps, og har aktivert Vipps Regning inne i appen. Betaling av regninger i Vipps er veldig enkelt og man bestemmer selv om betalingen skal skje umiddelbart eller ved forfallsdatoen som står på fakturaen.

Vipps Regning er et produkt der fakturaen fullt og helt er sendt til Vipps. Samtidig finnes det også en variant hvor en eFaktura vises i Vipps. Dette styres av innstillinger inne i Vippsappen.

Vipps kommer stadig med nye oppdateringer av sin app for å bedre funksjonalitet og brukeropplevelsen. Vipps som selskap tar selv beslutninger om hvilke innstillinger som følger med en oppdatering. Eksempelvis har det blitt lansert oppdateringer som inneholder automatisk samtykke i å motta fakturaer på Vipps. Mange har reagert på at de ikke har gjort dette valget, men valget er gjort i det du har lastet ned oppdateringen.

Dersom du ikke ønsker å motta Vipps Regning, eller visning av eFaktura i appen, må du gå inn på innstillingene i appen og deaktivere dette.

Dette gjør du slik:

 • Logg deg inn i Vippsappen
 • Klikk på "Profil" nederst til høyre
 • Klikk på "Regninger og eFaktura"
 • Velg om du vil slå av visninger av eFaktura eller eFaktura i Vipps, ved å klikke til høyre ved hvert punkt slikt at valget blir gråhvitt.

Husk at hvis du deaktiverer Vipps Regninger før en utestående faktura er betalt, må du betale fakturaen manuelt. Du finner betalingsinformasjonen på fakturaen i Vipps.

Digipost/eBoks

For å motta faktura på Digipost eller eBoks må du ha opprettet en digital postkasse hos en av disse. Dersom du allerede har avtale om eFaktura eller avtalegiro med kommunen får du ikke faktura i digital postkasse.

Fakturaer sendt til Digital postkasse innbygger (Digipost/eBoks) er å anse som fullverdige postleveranser. Varsling via SMS eller e-post på mottatt post styres fullt og helt på dine varslingsinnstillinger inne i din digitale postkasse, og kan ikke styres eller overstyres av Vadsø kommune.

Dersom du velger å motta post i Digipost/eBoks, vil du også motta fakturaer her. Dersom du ikke vil motta post og fakturaer digitalt, må du aktivere en høyere rangert kanal (for eksempel eFaktura) eller deaktivere den digitale postkassen. Du kan reservere deg mot å motta digital post fra offentlig sektor her: www.norge.no/reservasjon

Epost

Ønsker du å få fakturaen tilsendt som et PDF-vedlegg til e-post, kan du kontakte oss for å få registrert din epostadresse i vårt system. Vi må presisere at dersom du har andre digitale kanaler som avtalegiro, eFaktura, Vippsfaktura eller Digital postkasse, vil faktura bli distribuert til en av fremfor epost. Dersom du ikke har noen av de disse alternativene vil du motta faktura via epost.

Dersom du ønsker at fakturaene skal sendes til en annen e-postadresse, må dette meldes inn til kommunen.

Dersom du allerede mottar fakturaer på e-post og heller ønsker å motta fakturaen per post/papir, så er dette også noe som må meldes inn til kommunen.

Du er selv ansvarlig for at Vadsø kommune til enhver tid har oppdatert e-postadresse.

Faktura som sendes til forretningsfører/andre enn deg selv

Har du i dag en forretningsfører som mottar faktura på vegne av deg eller en annen mottaker, vil de nye distribusjonsformene (Vipps, Digital postkasse innbygger) overstyre hvis kunden er registrert med personnummer. Da sendes faktura til kunden istedenfor "annen mottaker". Vi anbefaler derfor dere som har "annen mottaker" om å ikke inngå avtale om Vipps eller Digital postkasse.

Papirfaktura

Hvis vi ikke får treff i noen digitale kanaler, vil fakturaen bli levert i postkassen på samme måte som tidligere. Den eneste forskjellen du vil merke er at utseendet på fakturaen er annerledes. Den nye blanketten har ikke girodel i bunnen, så om man ønsker å benytte brevgiro må man fylle ut en tom giroblankett. Tomme giroblanketter får du i banken, eller på servicekontoret i kommunen. På servicekontoret kan du også få hjelp til utfylling av giro dersom dette er ønskelig.

Informasjon som må fylles ut på den tomme fakturablanketten er: 

•  Beløp

•  Betalerens bankkontonummer

•  Betalt av

•  Betalt til

•  Kundeidentifikasjon (KID)

•  Kroner og øre

•  Til konto

Ikke mottatt faktura?

Ta kontakt med økonomiavdelingen så vil vi hjelpe deg med dette.