Oppvekst og levekår

Kommunalsjef: Grethe Pleym

Sektoren omfatter:

Enhetslederne i barnehagene og skolene, har selvstendig ansvar for økonomi og personal. De andre enhetene er underlagt kommunalsjefen direkte.