HR-avdelingen

HR-avdelingen har hovedansvar for:

 • Rekruttering
 • Personalforvaltning
 • Medbestemmelse
 • Inkluderende arbeidsliv og HMS
 • Lønnsutbetaling og lønnsforhandling
 • Pensjon
 • Inntak og oppfølging av lærlinger

HR avdelingen forbereder saker for Arbeidsmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget.

Avdelingen bidrar og veileder innenfor:

 • Kompetanseutvikling
 • Organisasjonsutvikling
 • Nedbemannings- og omstillingsprosesser
 • Arbeidsgiverpolitikk
 • Sykefraværsoppfølging
 • HMS/AKAN.

HR-avdelingen ledes av HR-leder.

Leter du etter ledige jobber?

Rådhuset
Tollbugt. 14
9800 Vadsø