Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen holder til på Vadsø Rådhus.

 

Økonomiavdelingen sender ut faktura på vegne av kommunale enheter, og ivaretar kommunens regnskap og økonomi. Kommunens skatteoppkrever og eiendomsskattekontoret finnes også på økonomiavdelingen. 

Økonomiavdelingen

Har du fått faktura fra Vadsø kommune?

Hvis du har spørsmål om beløpet du er fakturert for, må du ta kontakt med enheten som har levert tjenesten. Viser det seg at du har fått en faktura som er feil, vil enheten gi beskjed til økonomiavdelingen og feilen rettes.

Eksempel: Du har hatt barn i SFO eller barnehage, har sagt opp plassen, men har likevel mottatt faktura. Da kontakter du SFO eller barnehage direkte.

Har du mistet fakturaen din og ønsker en kopi, kan du komme til økonomiavdelingen så skriver vi ut en ny. Husk legitimasjon.

E-faktura og avtalegiro

Du kan få fakturaene dine fra Vadsø kommune som e-faktura eller avtalegiro. Du må selv opprette avtale om e-faktura eller avtalegiro, enten i nettbanken din eller ved å kontakte banken din.

Trykk her for informasjon om e-faktura.

Trykk her for mer informasjon om avtalegiro.

Vi anbefaler ikke at dere setter opp faste trekk i nettbanken. Priser for kommunens tjenester endrer seg fra år til år, og fast trekk i nettbanken fanger ikke opp disse endringene. Det gjør derimot e-faktura og avtalegiro.

Redusert foreldrebetaling barnehage

Økonomiavdelingen tar ikke i mot og behandler ikke søknader om redusert foreldrebetaling.

Trykk her for informasjon om redusert foreldrebetaling i barnehagene.

Ta kontakt direkte med barnehagen hvis du har søkt om redusert foreldrebetaling, men likevel fått faktura med full pris.

 

 

Redusert foreldrebetaling SFO

Økonomiavdelingen tar ikke i mot og behandler ikke søknader om redusert foreldrebetaling i SFO.

Ta kontakt med Lone Hansen ved Vadsø barneskole, eller Eirin Pleym ved Vestre Jakobselv skole for informasjon om redusert foreldrebetaling og for å søke, eller trykk her for mer informasjon om redusert foreldrebetaling i SFO.

Ta kontakt direkte med skolen hvis du har søkt om redusert foreldrebetaling, men likevel fått faktura med full pris.

Kommunale avgifter

Økonomiavdelingen fakturerer kommunens innbyggere for kommunale avgifter, det vil si gebyrer for renovasjon, og vann og avløp i samsvar med gjeldende gebyrregulativer.

 

Klikk her for informasjon om gebyrer renovasjon

Klikk her for informasjon om gebyrer vann og avløp

 

Skatteoppkreveren

Skatteoppkreveren i Vadsø skal sørge for at alle skyldnere betaler skatter og avgifter politiske myndigheter har vedtatt. 

Kontonummer til skatteoppkreveren: 6345 06 20035

Skatteoppkreveren i Vadsø har som hovedoppgaver :

 • Regnskapsføring og fordeling av skatt og arbeidsgiveravgift
 • Innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift
 • Kontroll av arbeidsgivere
 • Informasjon til arbeidsgivere og skattytere
 • Innkreving av kommunale avgifter og eiendomsskatt
 • Inkasso på vegne av kommunens virksomheter

Kid-nummer for innbetaling av skatt

skatteetatens hjemmesider kan du få laget et KID-nummer for innbetaling av skatt. Trykk her for å komme til skatteetatens hjemmesider.

KID-nummeret skal brukes til blant annet slike innbetalinger:

 • Personlig skattyter: Forskuddsskatt, tilleggsforskudd, restskatt.
 • Upersonlig skattyter: Forskuddsskatt, tilleggsforskudd, restskatt, kildeskatt på utbytte.
 • Arbeidsgivere med organisasjonsnummer: Forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, utleggstrekk, forskuddstrekk fra ”Oppgjørsblankett A05 Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon”, artistskatt
 • Privat arbeidsgiver: Forskuddstrekk fra ”Oppgjørsblankett A04 Melding om lønnet arbeid i hjemmet ”, forskuddstrekk,  arbeidsgiveravgift

Vær nøye med å skrive KID-nummeret riktig når du skal betale. Hvis nummeret er feil, kan innbetalingen bli forsinket.

Attest for skatt og merverdiavgift

Når trenger du attest for skatt og merverdiavgift?

 • Du trenger en attest for skatt og merverdiavgift når du vil ha dokumentasjon på om din virksomhet eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift eller ikke.
 • Tilbud/anbud/leveranser til offentlig virksomhet
 • Søknad om skjenkebevilling
 • Søknad om løyve 
 • Attesten for skatt og merverdiavgift viser også om en virksomhet/person er registrert i merverdiavgiftsregisteret.

Logg inn på Skatteetaten for å hente attest for skatt og merverdiavgift.

For leverandører

Informasjon om EHF

Betalingsbetingelser

Juridisk identifikasjon

Fakturaadresse

Oversikt over avdelingsnumre

Organisasjonsnumre kommunens virksomheter

Informasjon om EHF

Vadsø kommune mottar fortrinnsvis inngående faktura og kreditnotaer som elektronisk faktura (EHF) via aksesspunkt.  Ytterligere informasjon om hvordan ta i bruk EHF se DIFI.no, og regjeringens informasjon om elektronisk faktura i kommunene.

Vi er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 9908:964993602

Om det ikke er mulig å sende som EHF, kan faktura sendes som PDF til postmottak@vadso.kommune.no. Faktura og eventuelle underbilag sendes i én fil.

til toppen

Betalingsbetingelser

Vadsø kommune ønsker at betalingsbetingelsene minimum skal være 30 dager. Selv om kommunen legger vekt på rask og effektiv behandling av alle inngående fakturaer, vil det grunnet ekstern og intern saksgang ofte gå 8-10 dager fra faktura er sendt til den er mottatt av riktig enhet i kommunen. Avdelingen som mottar faktura trenger også tid til en forsvarlig behandling av fakturaen før den utbetales. Derfor kan kommunen få problemer med å overholde betalingsfrister som er kortere enn 30 dager.

Fakturagebyr godtas ikke, verken på EHF eller papir faktura.

til toppen

Flere kundenumre - juridisk identifikasjon

Mange av Vadsø kommunes leverandører har av ulike årsaker flere kundenumre som gjelder Vadsø kommune, selv om Vadsø kommune er kun én juridisk person.

Vadsø kommune identifiserer imidlertid leverandørene på organisasjonsnummer i sine systemer. Selv om leverandøren har flere kundenumre på Vadsø kommune, blir dette behandlet som ett kundeforhold i Vadsø kommune sine systemer. 

Samtlige fakturaer fra leverandøren vil derfor inngå i en - 1 - leverandørkonto hos oss. Dette medfører at kreditnotaer fra ett kundenummer hos leverandøren kan bli utlignet mot en faktura fra et annet kundenummer hos leverandøren. I noen tilfeller utløser dette inkassovarsler/inkassoomkostninger fordi åpne poster hos leverandøren ikke blir utlignet på samme måte. Dette er leverandørens eget ansvar. Vadsø kommune aksepterer ikke å bli sittende med hel eller delvis risiko for slike hendelser.

til toppen

Fakturaadresse 
Vadsø kommune

Postboks 614

9811 Vadsø

Utsendelse av faktura/kreditnota skal faktura merkes med avdelingsnummeret i ”deres ref” oversikt over avdelingsnummer 

Sensitive opplysninger skal aldri sendes som elektronisk vedlegg. Fakturaen må merkes med referanse til vedlegget. Som må sendes i papirversjon via posten. Merkes med bestillende enhet i adressefeltet under Vadsø kommune.

til toppen

Oversikt over avdelingsnumre:

1010

Rådmannen

 

1030

Øst-finnmark regionråd

 
1108 Frivilligsentralen  

1200

IKT

 

1300

Økonomi

 

1500

Serviceenheten

 

1800

KUO adm

 

2104

Vestre-Jakobselv skole

 

2106

Vadsø ungdomsskole

 

2107

Vadsø barneskole

 

2110

Vadsø musikk og kulturskole

 

2201

Maurtua barnehage

 

2202

Stubben barnehage

 

2204

Ruija barnehage

 

2205

Lomakka barnehage

 

2206

Glimmerstua barnehage

 

2207

Vestre-Jakobselv barnehage

 

2600

Vadsø bibliotek

 

2610

Kino

 

2620

Ungdommens hus

 

2700

Studiesenteret

 

3000

HRO adm

 

3100

Helseenheten

 

3201

Sykestua

 

3205

Rus og psykiatrienheten

 

3220

Bofellesskapet

 

3230

Vadsø bo- og omsorgssenter

 

3240

Ambulerende

 

3401

Sosialenheten

 

3402

Flyktningenheten

 

3403

Forebyggende team

 

3510

KVI-adm

 

3520

Barn og unge

 

3530

Kvalifiseringsenheten

 

6610

Plan,Miljø

 

6620

Teknisk

 

6650

Brann

 

6600

Teknisk

 

6700

Plan og forvaltning

 

6710

Øst-finnmark laboratorietj

 

6750

Renovasjon

 
     

 

til toppen

Organisasjonsnummer kommunens virksomheter

964 993 602 Vadsø Kommune - (9908:964993602)

970 917 578 Vadsø Havn KF - (9908:970917578)

988 783 196 Vadsø Vann og Avløp KF - (9908:988783196)

912 049 264 Vadsø Kommunale Eiendomsselskap KF- (9908:912049264)

Vadsø kommune er også fakturamottak for Varanger museum og Vadsø Sokn

977 001 544 Vadsø Sokn(9908:977001544)

989 349 716 Varanger Museum IKS(9908:989349716)

Underorganisasjonsnumre for museumet som er registrert i ELMA-registeret med 9908:989349716

889 380 632 Varanger Museum IKS

997 399 358 Varanger Museum IKS avd Sør-Varanger

997 399 412 Varanger Museum IKS avd Vadsø Museum

997 399 463 Varanger Museum IKS avd Vardø

til toppen

Åpningstider

Mandag til fredag fra 08.00-15.30