Rådmannsenheten

Rådmannen - sentralstyring HR - personal og lønn Servicekontoret Studiesenteret - etterutdanning

Rådmann: Jens Betsi

Assisterende rådmann: Marita Jakola Skansen

HR-avdelingen: Bente Kjæreng-Amundsen

Politisk sekretariat: Gøril Samuelsen og Eva Antonsen

Servicekontoret: Hill Carstens

Studiesenteret: Anne Sofie Nielsen