Rådmannsenheten

Rådmann: Jens Betsi

Assisterende rådmann: Marita Jakola Skansen

HR-avdelingen: Bente Kjæreng-Amundsen

Politisk sekretariat: Gøril Samuelsen og Eva Antonsen