Service, kultur og forvaltning

Kultur og service
Seksjonssjef Carina Borch Abrahamsen

Bygg- og anleggsdrift
Seksjonssjef Rune Aslaksen

Eiendom
Seksjonssjef Yngvar Mækelæ