Service, kultur og forvaltning

Kultur og service

Seksjonssjef Carina Borch Abrahamsen

Seksjon for Kultur og Service omfatter :

I tillegg ligger følgende ansvar under seksjonen:

  • Spillemidler
  • Demensvennlig samfunn
  • Den kulturelle spaserstokken 
  • Frivilligkooridinator (Utføres av Trivselslaben)
  • Den kulturelle Skolesekken
  • Miljøsertifisering av kommunen

Tjenestelederne ved servicekontoret og biblioteket, har selvstendig ansvar for økonomi og personal.

Kino er underlagt seksjonssjef direkte.  

Bygg- og anleggsdrift

Seksjonssjef Rune Aslaksen

Eiendom

Seksjonssjef Yngvar Mækelæ