Servicekontoret

Servicekontoret er navet for å komme i kontakt med den riktige personen eller tjenesten du trenger.

Kontoret har åpent mandag - fredag 10.00 - 14.00

Har du utfordringer knyttet til å bevege deg over lange strekninger, kan du har rett til en parkeringstillatelse, slik at du kan parkere på parkeringsplasser merket for funksjonshemmede.