Ledsagerbevis

Ordningen med ledsagerbevis er for funksjonshemmede som har behov for følge eller assistanse for å delta på kultur- og fritidsarrangementer.

Hva er ledsagerbevis?

Ledsagerbeviset gir ledsageren fri adgang til de stedene og arrangementene som aksepterer ordningen. Den funksjonshemmede som er eieren av beviset/kortet, betaler selv gjeldende inngangspris.

Ledsagerbeviset skal gi funksjonshemmede med behov for bistand, samme muligheter som den øvrige befolkningen til å delta i ulike aktiviteter, uten å måtte betale dobbel pris/inngangsbillett. Ordningen skal øke tilgjengeligheten til offentlige kultur – og fritidsarrangement, samt offentlige transportmidler. Ledsagerbeviset skal fungere som et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet. Kortholderen velger selv ledsager og kan ha ulike ledsagere.

Ledsagerbeviset har normalt 2 års gyldighet og må fornyes når dato utgår.

Hvem kan få ledsagerbevis?

Målgruppen er psykisk og fysisk funksjonshemmede med varig funksjonshemning (minst 2-3 år), som har fylt 8 år og har behov for ledsager. Det vil normalt gjelde følgende funksjonshemmede:

 • Bevegelseshemmede
 • Hørselshemmede
 • Synshemmede
 • Utviklingshemmede
 • Skjult funksjonshemning som psykiske lidelser, hjerte/lungesykdommer og allergi.

Vilkår, betingelser og begrensninger

 • Det må foreligge et åpenbart behov for bistand til å kunne delta på offentlige kultur- og fritidsarrangement og/eller benytte offentlige transportmidler.
 • Ledsagerbeviset gir ikke fortrinn fremfor det øvrige publikum og man kan ikke kreve å komme inn dersom det er fullt. 
 • Ordningen skal ikke medføre noen særfordeler for ledsageren utover at ledsager får overvære konserter, forestillinger der ledsagerens tilstedeværelse er nødvendig.
 • Billetter må forhåndsbestilles der dette er nødvendig og det skal opplyses om at man har med ledsager.

Hvor gjelder kortet?

Ledsagerbevis gjelder i hele landet der arrangører, transportselskap eller institusjoner – som krever inngangspenger – har akseptert ordningen.

Kortet gjelder på alle kommunale institusjoner som har inngangspenger, for eksempel kino, teater og svømmehall. Kommunen stiller også vanligvis krav om at foreninger, institusjoner og arrangører som mottar økonomisk støtte skal akseptere ordningen med ledsagerbevis.

Vær oppmerksom på at det kan være varierende rabatter for de enkelte arrangører og transportselskap.

Riksdekkende anvendelse:

 • Norges idrettsforbunds arrangementer
 • Riksteateret
 • Rikskonsertene
 • Riksfergene
 • NSB/tog for 50% for den funksjonshemmede, 50% for ledsager på full pris.
 • Hurtigruten; ledsager får rabatt tilsvarende honnør.

Steder som godtar ledsagerbevis i Vadsø Kommune:

 • Vadsø Kino
 • Vadsø svømmehall
 • Varangerfestivalen
 • Vadsø jazzklubb
 • Riksteateret
 • Hålogaland teater
 • Snelandia buss/transport
 • Hurtigruten

Varierende rabatter

Hva som er gjeldende pris på billetten fastsettes av arrangøren eller transportselskapet. Noen vil kreve full pris av kortholderen dersom ledsager går gratis. Andre vil i tillegg gi rabatt på full pris til kortholderen, dersom denne for eksempel er trygdet. NSB/tog aksepterer ledsagerbevis for hele landet, men gir 50% rabatt til kortholderen og 50% til ledsageren, av full/ordinær pris.

Du må ofte selv undersøke

Fordi kortet ikke er akseptert alle steder, må en selv ofte undersøke om kortet aksepteres på det aktuelle stedet. Den instansen i kommunen som utsteder kortet, vil også ha kunnskap om hvor kortet gjelder i kommunen, i nabokommuner og i fylket. Vær oppmerksom på at det er varierende rabatter

Veiledende retningslinjer

Statens råd for funksjonshemmede har utarbeidet veiledende retningslinjer. Utfyllende informasjon finnes på rådets nettsider under informasjon om ledsagerbevis.

Hvordan søker man?

Om du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt: se kontaktinformasjon nederst på siden. 

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage, da skal kommunen gi veiledning i hvordan du kan klage. Klagen går til vårt klageutvalg, som skal vurdere saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker, som du kan henvende deg til om du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Kontakt

Vadsø Kommune
E-post
Telefon +47 78 94 23 00

Besøksadresse:
Servicekontoret
Rådhusgt 5
9800 Vadsø

Postadresse:
Vadsø Kommune
Postboks 614
9811 Vadsø