Parkering for forflytningshemmede

Har du utfordringer knyttet til å bevege deg over lange strekninger, kan du har rett til en parkeringstillatelse, slik at du kan parkere på parkeringsplasser merket for funksjonshemmede.

Hva er parkeringstillatelse?

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan gis til fører av motorvogn eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser fordi vedkommende ikke kan gå, eller har store vansker med å bevege seg over et lengre strekke.

Parkeringstillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift. Du behøver heller ikke å følge den lengste fastsatte parkeringstiden, dersom den ikke er fastsatt for forflytningshemmede.

  • På privat skiltede parkeringsplasser må du følge de bestemmelser som er angitt på det enkelte sted.
  • Parkeringstillatelsen er personlig. Det betyr at tillatelsen følger den personen den er gitt til, og ikke en bestemt bil.
  • Parkeringstillatelsen er gratis, og gis normalt for 5 år av gangen.
  • Forskrifter er fastsatt av Samferdselsdepartementet.

Hva skal til for å få parkeringstillatelse?

  • I søknaden må du beskrive ditt behov for parkering slik at det tydelig fremgår hvor, og hvor ofte du må parkere. Alle typer aktiviteter skal tas med i vurderingen for parkeringstillatelse.
  • Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden, og ordningen er ikke avhengig av om vedkommende mottar trygdeytelser.
  • Det kreves legeerklæring for å komme inn under denne ordningen. Legen må beskrive din forflytningsevne grundig, slik at kommunen kan vurdere behovet ditt i forhold til opplysningene i søknaden. Du må legge ved passbilde.

Hvor kan man søke om parkeringstillatelse?

Søknadsskjema kan lastes ned her (PDF, 500 kB), det kan også hentes på Servicekontoret i kommunen eller på Vadsø helsesenter. Her finner du  Legeerklæring parkeringstillatelse for forflytningshemmede (PDF, 518 kB). Søknad om parkeringstillatelse skal sendes til Vadsø kommune, eller leveres på Servicekontoret, se kontaktinformasjon nederst på siden. 
 

Kan man ha rett til parkeringstillatelse, selv om man ikke kan kjøre bil selv?

Du kan ha rett til parkeringstillatelse selv om du ikke selv kjører bil. Som passasjer må du likevel oppfylle kravene til tildeling av parkeringstillatelse.

Kan parkeringstillatelse benyttes i andre byer/land?

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan benyttes over hele landet. I tillegg gjelder parkeringstillatelsen som et europeisk parkeringskort og kan benyttes i 17 andre europiske land. Se oversikt i lenke nedenfor.

Annet:

Forskrift om parkering for forflytningshemmede

SERVICEKONTORET

Åpningstider: Man-fre: 10-14

Rådhusgata 5
9800 VADSØ

Tlf: 78 94 23 00