Tilrettelagt transport (TT-kort)

Tilrettelagt transport (TT) er transporttilbud for personer med varig funksjonshemming og som ikke kan bruke det ordinære kollektivtilbudet. 

Slik søker du:

For å søke om TT-kort, fyll ut skjema Søknad om å bli TT-bruker, og send inn. Legeerklæring må også følge med. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Reglement for transporttjenesten for funksjonshemmede i Finnmark (TT-ordningen) )

Elektronisk betalingskort

Kortet brukes som hel- eller delbetaling for TT-transport med drosjer. Kortet er først og fremst til bruk i Finnmark, men kan også benyttes utenfor fylket dersom sjåføren godtar kortet som betalingsmiddel. Kortet er personlig og kan ikke overdras til andre. Det skal benyttes sammen med godkjent legitimasjon. Kortet er påført navn og brukernummer.

Reisekonto

Kortet er knyttet opp mot en personlig reisekonto. Beløpet på kontoen fylles opp den 1. januar hvert år. Dersom kontoen er overtrukket i en periode vil dette komme som fratrekk for tildelingen i neste periode.

I noen drosjer vil saldo på kortet fremkomme direkte ved å trekke det gjennom drosjens betalingssystem. For drosjer som ikke har denne muligheten vil sjåføren ringe Rogaland Taxi AS for å kontrollere saldo (det er Rogaland Taxi AS som er leverandør av den tekniske tjenesten på landsbasis).

Brukere som kjører med drosjer der det ikke er mulig å kontrollere saldo direkte vil få brev fra Rogaland Taxi AS når saldoen er under ett hundre kroner.

Slik sjekker du saldoen

Brukeren kan selv kontrollere saldo ved å ringe servicetelefon 51 90 90 01. Brukeren kan også kontrollere saldo her eller sende en SMS med brukernummer til 40 46 60 00.

Tap av eller skade på kort

Kortet er varig og skal benyttes så lenge brukeren er med i ordningen. Dersom kortet blir skadet eller mistet kan nytt kort bestilles fra Rogaland Taxi AS. Nytt kort koster kr. 31,- og dekkes av brukeren gjennom reisekontoen. 

Kontakt

Hill Carstens
E-post
Telefon +47 78 94 23 81

Åpningstider

Man - fre: 10.00 - 14.00