TV-aksjonen

TV-aksjonen er en årlig, riksdekkende norsk innsamlingsaksjon til veldedige formål, som har blitt arrangert siden 1974.

TV-aksjonen

TV-aksjonen arrangeres av NRK i samarbeid med utvalgte organisasjoner. Innsamlingen foregår på flere måter. Det mest sentrale er rundt 100.000 bøssebærere som går fra dør til dør til alle Norges 1,8 millioner husstander, men det gis også gaver fra bedrifter og privatpersoner direkte til innsamlingen, samt at det er tradisjon for å ha en direktesendt auksjon i NRK's sendinger. Innsamlingen foregår også en tid etter selv aksjonsdagen. Formålet bestemmes av et innsamlingsråd i NRK.

Flyktningrådet er Kirkens Nødhjelp er de organisasjonene som har hatt TV-aksjonen flest ganger. Aksjonen arrangeres en søndag i oktober hvert år, og på denne dagen setter NRK1 av store deler av sin sendetid til å fortelle om TV-aksjonen og organisasjonen bak den. I tillegg har NRK-programmer om TV-aksjonen før selve aksjonen. Målt i innsamlede midler pr person er TV-aksjonen verdens største innsamlingsaksjon. TV-aksjonen regnes som den meste kjente innsamlingsaksjonen i Norge.

Siden første aksjon i 1974 har TV-aksjonen samlet inn over 9 milliarder kroner til veldedige formål.

I 2022 er det Leger Uten Grenser og deres søsterorganisasjon DNDi som har TV-aksjonen i NRK.

Se gjerne www.blimed.no