Viktige telefoner og vakttelefoner

Dersom du trenger å kontakte oss etter kontortid, eller vil kontakte noen tjenester direkte.

Finner du feil eller mangler i listen, ber vi deg melde fra til oss.

Lege

Timebestilling: 78 94 25 22

Bestille resepter og legetime på internett

(Bare øyeblikkelig hjelp)

nødtelefon113 - Klikk for stort bilde

Barnevernvakt

For henvendelser til barnevernvakt utenom kontortid ring 40 00 25 27. I kontortid mellom kl 08:00 og 15:30 på hverdager benyttes det ordinære nummeret 78 94 24 00.

Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark

Norasenteret IKS - telefon 78 99 60 60 
www.norasenteret.no

Tannhelsetjenesten

Finnmark fylkeskommune

Tannklinikken i Vadsø: 78 96 43 00
Henry Karlsens plass 3
9800 Vadsø

Vann og avløp

Vakttelefon: 976 64 195

Dyrlege - Veterinær

Dagtid: 970 06 398
Ambulatorisk stordyrpraksis i Vardø, Vadsø og Nesseby, og smådyr, ring helst tidlig om morgenen.

Vakttelefon kveld, natt og helg: 78 92 80 75
For alle dyreslag Vardø, Vadsø, Nesseby, Tana, Berlevåg og Båtsfjord.

Vakttelefon kommunale bygg - vaktmester

Utenom vanlig arbeidstid: 93 46 33 22

Renovasjon

Masternes gjenvinning

Hans Henrik Kristiansen - daglig leder 922 66 997

Uno Mikkelsen 95024393

SERVICEKONTORET

Åpningstider: Man-fre: 10-14

Oscarsgate 21
9800 VADSØ

Tlf: 78 94 23 00