Møter i 2016

Her finner du møtedokumenter fra kommunestyrets og formannskapets møter i 2016. 
Fra 2017 er alle møtedokumenter publisert i vår innsynsløsning.

2016 kommunestyret
Tittel Publisert Type
a - 18 februar16 protokoll

24.05.2018 Filtype
a -18 februar 16 saksliste

24.05.2018 Filtype
b - 28 april 16 protokoll

24.05.2018 Filtype
b - 28 april 16 saksliste

24.05.2018 Filtype
c - 09 juni 16 protokoll

24.05.2018 Filtype
c - 09 juni 16 saksliste

24.05.2018 Filtype
c - 09 juni 16 saksliste tillegg

24.05.2018 Filtype
d - 01 september 16 protokoll

24.05.2018 Filtype
d - 01 september 16 saksliste

24.05.2018 Filtype
d - 01 september 16 saksliste tillegg

24.05.2018 Filtype
e - 20 oktober 16 protokoll

24.05.2018 Filtype
e - 20 oktober 16 saksliste

24.05.2018 Filtype
e - 20 oktober 16 saksliste tillegg

24.05.2018 Filtype
f - 15 desember 16 protokoll

24.05.2018 Filtype
f - 15 desember 16 saksliste

24.05.2018 Filtype
f - 15 desember 16 saksliste tillegg

24.05.2018 Filtype

 

2016 formannskapet
Tittel Publisert Type
a 10 mars 16 protokoll

24.05.2018 Filtype
a 10 mars 16 saksliste

24.05.2018 Filtype
b 14 april 16 protokoll

24.05.2018 Filtype
b 14 april 16 saksliste

24.05.2018 Filtype
c 26 mai 16 protokoll

24.05.2018 Filtype
c 26 mai 16 saksliste

24.05.2018 Filtype
d 18 august 16 saksliste

24.05.2018 Filtype
d 18 august16 protokoll

24.05.2018 Filtype
e 22 september 16 protokoll

24.05.2018 Filtype
e 22 september 16 saksliste

24.05.2018 Filtype
f 06 oktober16 protokoll

24.05.2018 Filtype
f 06 oktober16 saksliste

24.05.2018 Filtype
f 06 oktober16 saksliste tillegg

24.05.2018 Filtype
g 03 november 16 protokoll

24.05.2018 Filtype
g 03 november 16 saksliste

24.05.2018 Filtype
h 24 november 16 protokoll

24.05.2018 Filtype
h 24 november 16 saksliste

24.05.2018 Filtype