Møter i 2016

Her finner du møtedokumenter fra kommunestyrets og formannskapets møter i 2016. 
Fra 2017 er alle møtedokumenter publisert i vår innsynsløsning.

2016 kommunestyret
Tittel Publisert Type
a - 18 februar16 protokoll

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned a - 18 februar16 protokoll.pdf
a -18 februar 16 saksliste

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned a -18 februar 16 saksliste.pdf
b - 28 april 16 protokoll

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned b - 28 april 16 protokoll.pdf
b - 28 april 16 saksliste

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned b - 28 april 16 saksliste.pdf
c - 09 juni 16 protokoll

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned c - 09 juni 16 protokoll.pdf
c - 09 juni 16 saksliste

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned c - 09 juni 16 saksliste.pdf
c - 09 juni 16 saksliste tillegg

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned c - 09 juni 16 saksliste tillegg.pdf
d - 01 september 16 protokoll

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned d - 01 september 16 protokoll.pdf
d - 01 september 16 saksliste

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned d - 01 september 16 saksliste.pdf
d - 01 september 16 saksliste tillegg

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned d - 01 september 16 saksliste tillegg.pdf
e - 20 oktober 16 protokoll

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned e - 20 oktober 16 protokoll.pdf
e - 20 oktober 16 saksliste

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned e - 20 oktober 16 saksliste.pdf
e - 20 oktober 16 saksliste tillegg

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned e - 20 oktober 16 saksliste tillegg.pdf
f - 15 desember 16 protokoll

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned f - 15 desember 16 protokoll.pdf
f - 15 desember 16 saksliste

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned f - 15 desember 16 saksliste.pdf
f - 15 desember 16 saksliste tillegg

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned f - 15 desember 16 saksliste tillegg.pdf

 

2016 formannskapet
Tittel Publisert Type
a 10 mars 16 protokoll

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned a 10 mars 16 protokoll.pdf
a 10 mars 16 saksliste

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned a 10 mars 16 saksliste.pdf
b 14 april 16 protokoll

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned b 14 april 16 protokoll.pdf
b 14 april 16 saksliste

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned b 14 april 16 saksliste.pdf
c 26 mai 16 saksliste

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned c 26 mai 16 saksliste.pdf
c 26 mai 16 protokoll

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned c 26 mai 16 protokoll.pdf
d 18 august 16 saksliste

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned d 18 august 16 saksliste.pdf
d 18 august16 protokoll

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned d 18 august16 protokoll.pdf
e 22 september 16 protokoll

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned e 22 september 16 protokoll.pdf
e 22 september 16 saksliste

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned e 22 september 16 saksliste.pdf
f 06 oktober16 protokoll

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned f 06 oktober16 protokoll.pdf
f 06 oktober16 saksliste

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned f 06 oktober16 saksliste.pdf
f 06 oktober16 saksliste tillegg

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned f 06 oktober16 saksliste tillegg.pdf
g 03 november 16 protokoll

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned g 03 november 16 protokoll.pdf
g 03 november 16 saksliste

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned g 03 november 16 saksliste.pdf
h 24 november 16 protokoll

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned h 24 november 16 protokoll.pdf
h 24 november 16 saksliste

24.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned h 24 november 16 saksliste.pdf