Ordførerens tale på 17. mai 2018

Kjære Vadsø-folk!

Endelig er det igjen 17 mai. Vi har pynta oss til fest, og vi er i feststemning.

Omgivelsene rundt oss er også pynta til fest, og det er selvsagt heller ikke tilfeldig.

Ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler ble overført til kommunene fra 1. januar 2018. I Vadsø kommune er det primært ordfører eller varaordfører som foretar vielsene. Vielsen foregår i bystyresalen på rådhuset, så fremt ikke annet er avtalt.